+420 773 688 465 | + 420 775 688 464 info@revizeVH.cz

SPOLEHLIVOST

Není mým cílem vydávat „potvrzení jako na běžícím pásu“, ale především důkladně provést revizi tak, aby měla kontrola význam pro bezpěčnost revidovaného objektu.

KVALITA & AKTUÁLNOST

Zakládám si na kvalitně a pečlivě provedené práci a proto se neustále vzdělávám, sleduji novely zákonů a vyhlášek a průběžně sleduji také vývoj a trendy tohoto oboru.

RYCHLOST

Na potvrzení a vypracování revize nikdo nechce čekat měsíce. Čas jsou peníze a proto svoji práci plánuji tak, aby revizní zprávy byly vydávány bez zbytečných odkladů.

NABÍDKA SLUŽEB

Revize a kontroly plynových zařízení

Odborné prohlídky kotelen

Školení obsluhy

Vypracování dokumentace

Poradenství a konzultace

Revize tlakových nádob (v přípravě!)

TERMÍNY KONTROL A REVIZÍ

 

Plynové zařízení (PZ)

Plynové zařízení (PZ)
DRUH TERMÍN
výchozí revize a tlaková zkouška PZ před uvedením do provozu
provozní revize PZ 1x za 3 roky
kontrola PZ 1x za rok (v roce provedení provozní revize se kontrola PZ neprovádí)
přezkoušení obsluhy PZ 1x za 3 roky
Tlakové nádoby stabilní (TNS)
DRUH TERMÍN
výchozí revize TNS před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS do 14 dní po uvedení do provozu
provozní revize TNS 1x za rok
vnitřní revize TNS 1x za 5 let
zkouška těsnosti 1x za 5 let nebo po otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
přezkoušení obsluhy TNS 1x za 3 roky
Středotlaké kotle
DRUH TERMÍN
provozní revize kotle 1x za 3 měsíce
vnitřní revize kotle 1x za rok
zkouška těsnosti kotle 1x za rok nebo po otevření tlakového celku
tlaková zkouška kotle 1x za 9 let
Nízkotlaké kotelny
DRUH TERMÍN
odborná prohlídka nízkotlaké kotelny 1x za rok
přezkoušení obsluhy nízkotlaké kotelny – topiče 1x za 5 let
Netlakové nádobby (NTN)
DRUH TERMÍN
Zkouška těsnosti NTN 1x za 5 let

CERTIFIKACE